Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Lipsko - działki nr 455/4, 455/5 i 455/6.
 

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do sprzedaży.

1. Położenie - obręb, nr księgi wieczystej: Lipsko – KW Nr PR1L/00027178/9.
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
działka nr 455/4 o pow. 0,0390 ha – cena: 3 189,00 zł
działka nr 455/5 o pow. 0,0793 ha – cena: 6 915,00 zł
działka nr 455/6 o pow. 0,0371 ha – cena: 3 049,00 zł.
3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Forma sprzedaży: bez przetargu - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (dz. nr 455/4 i 455/6) oraz w oparciu o art. 231 KC (dz. nr 455/5).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 04.11.2014 r.

Bliższych informacji o nieruchomościach ujętych w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631-70-86 wew. 27.

Narol, dnia 23.09.2014 r.
 

 
  Data publikacji   2014-09-23


Osoba, która stworzyła pozycję:   Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 49029