Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Grupa: PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Nr pozycji: GPB.6733.02.2011
Nazwa pozycji: Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego - "ORLIK" w Narolu
Opis:

 Inwestor:
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol,

Inwestycja:
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego - "ORLIK" w Narolu

Teren inwestycji:
działki o nr ewid. 57/14 i 64/1 w Narolu - teren Zespołu Szkół w Narolu

 

Data publikacji: 2011-02-10


Osoba odpowiedzialna za treść: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba publikująca: Inspektor Marcin Wilczyński
Data publikacji: 2011-02-10
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny