Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Zbieranie i transport odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii na terenie gminy Narol i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z
Opis:
Data publikacji: 2009-03-10


Osoba odpowiedzialna za treść: Stanisława Bańcarz
Osoba publikująca: Stanisława Bańcarz
Data publikacji: 2009-03-10
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny