Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: ZP-3410-II-1/09 Przetarg nieograniczony na: „Budowa oczyszczalni ścieków w Narolu wraz z kolektorem tłocznym odprowadzającym oczyszczone ścieki z oczyszczalni do rzeki Tanew.
Opis:
Data publikacji: 2009-01-20


Osoba publikująca: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Data publikacji: 2009-01-20
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny