Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PLANOWANIE PRZESTRZENNE


Osoba odpowiedzialna za treść: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba publikująca: Inspektor Marcin Wilczyński
Data publikacji: 2015-09-18
 
Grupa: PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Nr pozycji GPB.6722.1.2015
Nazwa pozycji Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Narolu
Opis

Rada Miejska w Narolu podjęła uchwałę Nr 79/VIII/2011
w dniu 25 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar ok. 12 ha w Narolu, gmina Narol, którego granicami są: od strony północnej istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miasta Narola (osiedle Słoneczne), od strony wschodniej, południowej i zachodniej tereny gruntów rolnych.
Obszar objęty do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi kolejny, naturalny etap rozwoju terenów osiedlowych z przeznaczeniem do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miasta Narola.

 

Data publikacji 2015-09-18
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 7066