Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Obwieszenie RDOŚ Rzeszów dot. postępowania transgranicznego w sprawie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłożeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny