Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprzedaż

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 19742
Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości budowlanej o pow. 0,0502 ha - Narol. 2019-01-22
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 11 o pow. 0,2478 ha, położonej w Jędrzejówce. 2018-12-12
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 514/8 i 526/28 o łącznej pow. 0,0502 ha, położonej w Narolu. 2018-12-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, oznaczonej jako działka nr 455/8, obręb Lipsko. 2018-11-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu - art. 231 KC, oznaczonej jako działka nr 632/14, obręb Wola Wielka. 2018-11-06
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1106/39 o pow. 0,6001 ha, położonej w Woli Wielkiej. 2018-11-05
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 17/26 o pow. 0,3001 ha, położonej w Jędrzejówce. 2018-11-05
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 11 o pow. 0,2478 ha, położonej w Jędrzejówce. 2018-11-05
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej, położonej w Narolu, oznaczonej jako działki nr 514/8 i 526/28 o łącznej pow. 0,0502 ha. 2018-11-02
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Chlewiskach, oznaczonej nr 301/2 o pow. 0,0783 ha. 2018-11-02
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 165/2 o pow. 0,1973 ha, położonej w Hucie Złomy. 2018-11-02
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż działki budowlanej nr 17/24 o pow. 0,1257 ha, położonej w Jędrzejówce. 2018-10-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu, użytkownikowi wieczystemu. 2018-09-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu. 2018-09-25
Ogłoszenie IV przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości handlowo-usługowej, oznaczonej jako działki nr 117/1 i 118, położonej w Narolu. 2018-09-25
Ogłoszenie III przetargu ustnego na sprzedaż działki budowlanej nr 639/6, położonej w Narolu. 2018-09-25
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż działki budowlanej nr 17/23 o pow. 0,1322 ha, położonej w Jędrzejówce. 2018-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb huta Złomy, działka nr 165)2 o pow. 0,1973 ha. 2018-09-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb Chlewiska, działka nr 301)2 o pow. 0,0783 ha. 2018-09-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb Wola Wielka, działka nr 1106/39. 2018-09-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb Narol, działki nr 514)8 i nr 526)28 o łącznej pow. 0,0502 ha. 2018-09-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obręb Jędrzejówka, działki nr 17/26 i nr 11. 2018-09-11
Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Jędrzejówce, oznaczonej nr 17/22 o pow. 0.1446 ha. 2018-07-31
Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki budowlanej usługowo-handlowej, położonej w Narolu, oznaczonej nr 117/1 i 118 o łącznej pow. 0.0478 ha 2018-08-03
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Narolu, oznaczonej nr 639/6 o pow. 0.1475 ha. 2018-08-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym użytkownikowi wieczystemu - obręb Łukawica. 2018-06-15
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 639/6, położonej w Narolu 2018-06-14
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki pod usługi i handel, oznaczonej nr 117/1 i 118, położonej w Narolu. 2018-06-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - obręb Kadłubiska, działka nr 277)2. 2018-06-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - obręb Lipsko, działki nr 395)9, 395)10 i 395)11. 2018-06-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - obręb Jędrzejówka, działki nr 17/22, 17/23 i 17/24.. 2018-06-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - obręb Narol, działka nr 466)20. 2018-06-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - obręb Narol. 2018-04-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - obręb Narol. 2018-04-05
Wykaz nieruch. przezn. do sprzed. w przetargu- Narol-2017-dz. 117)1 i 118 2017-10-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej - Jędrzejówka - działki nr 311/12 i 311/13. 2017-10-20
Wykaz nieruch. przezn. do sprzed.Narol -2017-bez przetargu-dz. 257)14 2017-10-20
Wykaz nieruch. przezn. do sprzed. Płazów-2017-bez przetargu-dz.465)3 i 465)4 2017-10-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej - art.231 KC - Jędrzejówka - działka nr 282/2. 2017-10-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej - Łówcza - działka nr 781/5. 2017-07-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej - Ruda Różaniecka - działka nr 2987/2. 2017-07-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej - Narol - działka nr 260/2.. 2017-07-05
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - Chlewiska - działki nr 488/2 i 476/10 o łącznej pow. 0,0745 ha. 2017-04-24
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej - Narol - działka nr 706/4 o pow. 0,1253 ha. 2017-04-24
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej - Płazów - działka nr 1631/11 o pow. 0,2075 ha.- 2017-04-24
Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej - Narol - działka nr 639/6 o pow. 0,1475 ha. 2017-03-20
Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanych - Płazów - 3 działki nr: 487/9 i 487/13, 487/12, 487/14. 2017-03-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej - Jędrzejówka - działka nr 17/15. 2017-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Płazów. 2017-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chlewiska. 2017-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - Narol, ul. Młynki - działka budowlana nr 706/4 o pow. 0,1253 ha. 2017-03-09
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanych - Płazów - 3 działki nr: 487/9 i 487/13, 487/12, 487/14. 2017-01-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - Płazów - 3 działki budowlane nr: 487/12, 487/14, 487/13 i 487/9. 2016-11-07
Ogłoszenie o przetargu - Wola Wielka - działka nr 860/2 2016-10-06
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej - Narol - działka nr 639/6 o pow. 0,1475 ha. - 2017-01-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Narolu - działki nr nr: 639/6, 466/16, 466/17, 466/18. 2016-11-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej - Jędrzejówka - działki nr 32/16 i 188/15 2016-11-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Rudzie Różanieckiej 2016-08-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Woli Wielkiej. 2016-08-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Woli Wielkiej. 2016-08-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Narolu. 2016-08-11
Ogłoszenie o przetargu - Narol - działka nr 751/2 2016-10-06
Ogłoszenie o przetargu - Ruda Róż. - działka nr3075/5 2016-10-06
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych, położonych w Jędrzejówce, oznaczonych jako działki nr 1001, 1161 i 1162. 2016-05-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Lipiu. 2016-08-11
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Jędrzejówce, oznaczonej jako działka nr 417 o pow. 0,1101 ha. 2016-05-30
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Łówczy, oznaczonej jako działka nr 716/3 o pow. 0,1354 ha. 2016-05-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Łówczy. 2016-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Lipsku. 2016-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Płazowie. 2016-03-31
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Jędrzejówce. 2016-03-31
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Hucie Różanieckiej, oznaczonej jako działka nr 521/2 o pow. 3,9692 ha. 2016-02-05
Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 444, zabudowanej Przychodnią Zdrowia i budynkiem gospodarczym - Płazów. 2016-02-05
Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Płazowie, oznaczonej jako działka nr 562/7 o pow. 0,8156 ha, zabudowanej budynkami gospodarczymi. 2015-10-26
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 444, zabudowanej Przychodnią Zdrowia i budynkiem gospodarczym - Płazów. 2015-10-26
Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 67/4 o pow. 2,5544 ha, położonej w Lipiu 2015-10-26
Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w Narolu. 2015-10-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Płazowie, oznaczonej jako działka nr 562/7 o pow. 0,8156 ha, zabudowanej budynkami gospodarczymi. 2015-09-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Płazowie, oznaczonej jako działka nr 444 o pow. 0,1487 ha, zabudowana budynkiem użytkowym i gospodarczym. 2015-09-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Lipiu, oznaczonej jako działka nr 67/4 o pow. 2,5544 ha 2015-09-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Narolu, oznaczonej jako działka nr 83/7, zabudowanej ośrodkiem zdrowia. 2015-09-08
Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Hucie Różanieckiej, oznaczonej jako działka nr 521/2 o pow. 3,9692 ha. 2015-09-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w Narolu, oznaczonych jako działki nr nr: 257/12 i 45/1. 2015-06-30
Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Jędrzejówce, oznaczonej jako działka nr 369/6 o pow. 0,1522 ha, przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego. 2015-06-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Hucie Różanieckiej, oznaczonej jako działka nr 521/2 o pow. 3,9692 ha. 2015-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w Narolu, oznaczonych jako działki nr nr: 2311/18, 2309/4 i 2311/19. 2015-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w Narolu, oznaczonych jako działki nr nr: 1674/1, 526/31, 724/4, 724/5, 724/6 i 724/7. 2015-05-27
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Narolu, oznaczonej jako działki nr 2309/2, 2313/1 i 2311/15, przeznaczonej pod budowę budynku usługowo-handlowego. 2015-05-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Jedrzejówce, oznaczonej jako działka nr 369/6 o pow. 0,1522 ha. 2015-04-21
Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Narolu, oznaczonej jako działki nr 2309/2, 2313/1 i 2311/15 o łącznej pow. 0,1644 ha, przeznaczonej pod zabudowę usługowo - handlową 2015-04-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działka nr 476/7, położona w Chlewiskach 2015-02-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w Chlewiskach 2015-02-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działki nr 2370/4 i nr 2370/5, położone w Narolu 2015-02-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Narolu - nieruchomość usługowo-handlowa. 2015-02-12
Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Płazowie, oznaczonej jako działki nr 488/4 i 489 o łącznej pow. 0,2053 ha. 2014-12-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu, położonej w Płazowie, oznaczonej jako działki nr 488/4 i 489. 2014-10-28
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej, oznaczonej nr 639/6, położonej w Narolu 2014-10-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki nr 1204/6, 1204/7, 1297/2, 645/2 i 645/3, położone w Łówczy 2014-09-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Lipsko - działki nr 455/4, 455/5 i 455/6. 2014-09-23
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż działek budowlanych w Jędrzejówce - działka nr 369/6 i nr 369/9 2014-09-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Jędrzejówka - działki nr 32/12, 32/13 i 32/13. 2014-09-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Płazowie, oznaczonej jako działki nr 565/4 i 565/5. 2014-09-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - Narol, działka budowlana nr 639/6 o pow. 0,1475 ha. 2014-09-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - Jędrzejówka - działki nr 369/6 i 369/9 2014-08-04
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Narolu, oznaczonej nr 526/28 i 514/8 o łącznej pow. 0,0502 ha. 2014-07-08
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki rolnej nr 417 o pow. 0,11 ha, położonej w Jędrzejówce. 2014-07-08
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki nr 698/18 o pow. 0,08 ha, położonej w Łówczy, zabudowanej niemieszkalnym budynkiem. 2014-07-08
Ogłoszenie na sprzedaż działki rolnej, położonej w Jędrzejówce, oznaczonej nr 893 o pow. 0,21 ha. 2014-07-07
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Woli Wielkiej, oznaczonej nr 632/12 o pow. 0,1851 ha. 2014-07-07
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Narolu, oznaczonej nr 526/28 i 514/8 o łącznej pow. 0,0502 ha. 2014-05-28
Ogłoszenie na sprzedaż działek rolnych w Jędrzejówce 2014-05-21
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 698/18 o pow. 0,08 ha, położonej w Łówczy, zabudowanej niemieszkalnym budynkiem. 2014-05-20
Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki rolnej nr 417 o pow. 0,11 ha, położonej w Jędrzejówce. 2014-05-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego, położonej w Woli Wielkiej - działka nr 632/12 o pow. 0,1851 ha. 2014-05-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, obręb Płazów, działka nr 1597/3 o pow. 0,0365 ha. 2014-05-19
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu, położonych w Jędrzejówce, oznaczonych jako działki nr: 417, 755 i 893. 2014-04-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu, działka nr 698/18 o pow. 0,08 ha, położ. w Łówczy, zabudowana budynkiem niemieszkalnym 2014-04-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej 2014-04-02
Wykaz nieruchomości, położonych w Płazowie, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej 2014-03-10
Wykaz nieruchomości, położonych w Woli Wielkiej, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej 2014-03-10
Wykaz nieruchomości położonych w narolu, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej 2014-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - działki nr 526/28 i 514/8 o łącznej pow. 0,0502 ha, położone w Narolu 2014-03-10
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 488/2, położonej w Płazowie 2014-02-17
Wykaz nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej - Lipsko, działka nr 483 o pow. 0,01 ha 2014-02-05
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej, położonej w Jędrzejówce - działka nr 369/8 o pow. 0,1638 ha. 2014-01-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Płazowie - działki nr nr: 1604/3, 501/1 i 488/2. 2014-01-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 874/25 - obręb Wola Wielka 2014-01-02
Ogłoszenie III przetargu ustnego na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Jędrzejówce - nr 369/6 o pow. 0,1522 ha, nr 369/9 o pow. 0,1123 ha i nr 369/10 o pow. 0,1191 ha. 2013-12-17
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 3042/1 o pow. 0,19 ha, położonej w Rudzie Różanieckiej 2013-12-10
OGŁOSZENIE I PRZETARGU na sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, obręb Narol 2013-11-22
OGŁOSZENIE II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BUDOWLANYCH, POŁOŻONYCH W Jędrzejówce - działki nr 369/9 o pow. 0,1123 ha, nr 369/10 o pow. 0,1191 ha. 2013-10-30
OGŁOSZENIE II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BUDOWLANYCH, POŁOŻONYCH W Jędrzejówce - działki nr 311/4 o pow. 0,1571 ha, nr 369/6 o pow. 0,1522 ha. 2013-10-30
OGŁOSZENIE I PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH W DĘBINACH - działki nr 535/5 o pow. 0,3007 ha, nr 535/6 o pow. 0,3020 ha, nr 535/8 o pow. 0,3045 ha. 2013-10-23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu - działka nr 3042/1 o pow. 0,19 ha, obręb Ruda Różaniecka 2013-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu - działka nr 369/8 o pow. 0,1638 ha, obręb Jędrzejówka 2013-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży - działka nr 368/4 o pow. 0,0282 ha, obręb Jędrzejówka 2013-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal niemieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, obejmującym również udział w działce nr 310, obręb Narol 2013-10-10
OGŁOSZENIE I PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ, POŁOŻONEJ W NAROLU WSI - działka nr 883 o pow. 2,02 ha. 2013-09-30
OGŁOSZENIE I PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ, POŁOŻONEJ W PŁAZOWIE - działka nr 420 o pow. 0,1941 ha. 2013-09-30
OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BUDOWLANYCH, POŁOŻONYCH W JĘDRZEJÓWCE. 2013-09-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, obręb Narol - działka nr 394/2 o pow. 0,0247 ha. 2013-09-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu, obręb Dębiny - działki nr 535/5 o pow. 0,3007 ha, nr 535/6 o pow. 0,3020 ha i nr 535/8 o pow. 0,3045 ha. 2013-09-03
Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Płazowie - działka nr 420 o pow. 0,1941 ha. 2013-08-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży, obręb Lipie 2013-08-14
Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Narolu Wsi - działka nr 883 o pow. 2,02 ha. 2013-08-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży, obręb Huta Różaniecka 2013-08-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży, obręb Narol. 2013-08-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej - Narol. 2013-07-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 2013-07-22
Wykaz nieruchomości - działek budowlanych, przeznaczonych do srzedaży w trybie przetargu, obręb Jędrzejówka. 2013-07-22
Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki nt 2311/10 o pow. 0,0034 ha, położ. w Narolu, przeznaczonej pod budowę garażu 2013-03-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - bez przetargu - działki nr 32/8 o pow. 0,0389 ha, nr 32/9 o pow. 0,0380 ha i nr 32/10 o pow. 0,0337 ha, położ. w Jędrzejówce 2013-04-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - bez przetargu - działka nr 229/3 o pow. 0,02 ha, położ. w Chlewiskach 2013-04-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - bez przetargu - działka nr 616/2 o pow. 0,0189 ha, położ. w Woli Wielkiej 2013-04-18
Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 498/1 o pow. 0,15 ha, położonej w Płazowie 2013-01-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - bez przetargu - działki nr 473/3 i nr 482/1 o łączn. pow. 0,0178 ha, położ. w Narolu 2013-03-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - bez przetargu - działka nr 473/2 o pow. 0,0237 ha, położ. w Narolu 2013-03-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - bez przetargu - działka nr 438/5 o pow. 0,0266 ha, położ. w Narolu 2013-03-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - bez przetargu - działka nr 4/5 o pow. 0,0291 ha, położ. w Lipiu 2013-03-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - przetarg - działka nr 2311/10 o pow. 0,0034 ha, położ. w Narolu, przeznaczona pod garaż 2013-02-08
INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU na działkę nr 498/1 o pow. 0,15 ha, położoną w Płazowie 2012-11-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu - działka nr 405/10 o pow. 0,2377 ha, położ. w Narolu 2013-02-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - bez przetargu - działka nr 295/2 o pow. 0,0291 ha, położ. w Dębinach 2013-02-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - bez przetargu - działka nr 2311/13 o pow. 0,0119 ha, położ. w Narolu 2013-02-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Hucie Różanieckiej 2013-01-17
Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 832 o pow. 0,24 ha, położonej w Hucie Różanieckiej. 2012-11-02
Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki nr 498/1 o pow. 0,15 ha, położonej w Płazowie. 2012-11-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Lipsko, działka nr 446/2 o pow. 0,0091 ha. 2012-11-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Narol, działki nr nr: 1979/1, 1979/2, 1979/3, 1979/4, 1979/5, przeznaczone na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. 2012-11-02
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż 3-ch działek pod budowę garaży w Narolu, przy ul. Jana III Sobieskiego 2012-09-25
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki nr 68/7 o pow. 1,6024 ha, położonej w Lipiu 2012-09-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Płazów, działka nr 498/1 o pow. 0,15 ha 2012-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Huta Różaniecka, działka nr 832 o pow. 0,24 ha 2012-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Chlewiskach - działka nr 229/2 o pow. 0,05 ha 2012-08-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki położone w Narolu przy ul. Jana III Sobieskiego, przeznaczone pod garaże 2012-08-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, połozonej w Lipiu - działka nr 68/7 o pow. 1,6024 ha 2012-08-07
Wykaz nieruchomości budowlanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu przetargu, położonej w Woli Wielkiej 2012-06-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bez przetargu - Wola Wielka 2012-06-27
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Rudzie Różanieckiej 2012-06-14
Informacja o wyniku przetargu na działkę nr 832, położoną w Hucie Różanieckiej 2012-06-14
Wykaz nieruchomości położonych w Lipiu i Hucie Różanieckiej, przrznaczonych do dzierżawy 2012-05-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 227/10, położona w Narolu 2012-05-08
Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż działki budowlanej o nr ewid. 895/7 o pow. 0,1720 ha, położonej w Woli Wielkiej 2012-08-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 188/14, położona w Jędrzejówce 2012-05-08
Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż zabudowanych działek położonych w Rudzie Różanieckiej, oznaczonych nr nr: 1551, 3017, 1548, 1549 i 1550 o łącznej pow. 0,22 ha. 2012-05-08
Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 477/1 o pow. 0,0882 ha, położonej w Lipsku. 2012-05-08
Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż działki pod budowę, połozonej w Hucie Różanieckiej, oznaczonej nr 832 o pow. 0,24 ha. 2012-05-08
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki zabudowanej w Narolu, oznaczonej nr 2204 o pow. 0,0905 ha. 2012-05-08
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 2204 o pow. 0,0905 ha, położonej w Narolu, zabudowanej budynkiem świetlicy. 2012-03-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Narol, działka nr 2204 o pow. 0,0905 ha, zabudowana budynkiem świetlicy 2012-01-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb Ruda Różaniecka - działki nr 1551, 3017, 1548, 1549 i 1550 o łącz. pow. 0,22 ha, zabudowane piętrowym budynkiem murowanym i parterowym budynkiem gosp. 2011-11-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu - 4-y działki budowlane, położone w Narolu 2011-11-21
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Rudzie Różanieckiej o pow. 0,22 ha. 2012-01-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bez przetargu - Narol - działki nr 257/3, 257/4, 257/5 i 263/1. 2011-11-14
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzdaż 4-ch działek budowlanych, połozonych w Narolu 2012-01-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - działka nr 477/1 o pow. 0,0882 ha, położona w Lipsku 2011-11-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej - działka nr 724/2 o pow. 0,0558 ha, położona w Narolu 2011-11-07
Ogłoszenie I przetargu na działkę nr 477/1 o pow. 0,0882 ha, położoną w Lipsku 2012-01-05
Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 832 o pow. 0,24 ha, położonej w Hucie Różanieckiej 2012-01-05
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Rudzie Różanieckiej 2011-09-12
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Narolu 2011-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - przetarg - działka nr 832 o pow. 0,24 ha, obręb Huta Różaniecka 2011-06-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - bez przetargu - działka nr 477/2 o pow. 0,0065 ha, obręb Lipsko 2011-06-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki pod garaże przy ul. Jana III Sobiskiego 2011-05-23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 4/15 o pow. 0,03 ha, obręb Lipie 2011-05-20
Wykaz nierychomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Lipiu i Lipsku 2011-05-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 560/1, położona w Hucie Różanieckiej 2011-05-10
Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Narol - na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej 2011-03-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Lipsko - przetarg nieograniczony 2011-03-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wola Wielka - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 2011-03-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Narol - na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej 2011-03-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Ruda Różaniecka - użytkowanie wieczyste 2011-03-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Narol - działka w użytkowaniu wieczystym 2011-03-03
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki nr 2204 o pow. 0,0905 ha, położonej w Narolu przy ul. Armii Krajowej, zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej. 2011-10-05
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki nr 832 o pow. 0,24 ha, położonej w Hucie Różanieckiej 2011-10-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb Narol, działka nr 2204 o pow. 0,0905 ha, zabudowana byłą świetlicą 2011-01-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - Dębiny - działka nr 535/7 o pow. 0,3026 ha 2011-01-04
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż 2-ch działek, połozonych w Narolu, przeznaczonych pod budowę garaży na samochody osobowe 2011-08-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej 2011-01-04
Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż działek, połozonych w Narolu, przeznaczonych pod budowę garaży na samochody osobowe 2011-08-29
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 832 o pow. 0,24 ha, połozonej w Hucie Różanieckiej 2011-08-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb Jędrzejówka - dz. nr 368/1- bez przetargu 2010-09-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb Ruda Różaniecka - działki nr 1551, 3017, 1548, 1549 i 1550 o łącz. pow. 0,22 ha, zabudowane piętrowym budynkiem murowanym i parterowym budynkiem gosp. 2010-09-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb Ruda Różaniecka - działka nr 2072 2010-09-28
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż działek, połozonych w Narolu, przeznaczonych pod budowę garaży na samochody osobowe 2011-07-05
Wykaz nieruchomości do sprzedaży, obręb Narol, działki nr 55/34 i nr 2308 2010-09-28
Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 343/4 o pow. 0,05 ha, połoz. w Lipsku 2011-05-06
Przetarg na sprzedaż działki nr 2204 o pow. 0,0905 ha, położ. w Narolu, zabudowanej nieużytkowaną świetlicą wiejską 2011-03-07
Przetarg ustny na sprzedaż działki nr 535/7 o pow. 0,3026 ha, położonej w Dębinach 2011-03-07
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż dz. nr 16/1 o pow. 7,7278 ha, położ. w Hucie Złomy, przeznaczonej pod budowę zagrody siedliskowej gospodarstwa rolnego o funkcji agroturystycznej 2011-01-10
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 5-ciu działek w Rudzie Różanieckiej 2010-12-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb HUTA ZŁOMY, dz. nr 16/1 o pow. 7,7278 ha - teren o funkcji agroturystycznej 2010-06-04
Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż 2-ch działek budowlanych, położonych w Chlewiskach 2010-08-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, obręb Lipie i Chlewiska 2010-04-15
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. nr 16/1 o pow. 7,7278 ha, położ. w Hucie Złomy, przeznaczonej pod budowę zagrody siedliskowej gospodarstwa rolnego o funkcji agroturystycznej 2010-07-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2-ie działki budowlane, obręb Chlewiska 2010-04-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej 2010-02-24
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż 2-ch działek budowlanych w Chlewiskach 2010-06-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działka nr 451 o pow. 0,11 ha, obręb Płazów 2010-02-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania 2010-02-09
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 451 o pow. 0,11 ha, położonej w Płazowie 2010-04-22
Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Narolu, oznaczonej jako działki nr 117/1 i nr 118 o łącznej pow. 0,0478 ha, przeznaczonej pod pawilon usługowo-handlowy 2010-04-22
Ogłoszenie IV przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 1677/4 o pow. 0,2127 ha, położonej w Rudzie Różanieckiej 2010-04-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Narol - działki pod usługi 2009-12-17
Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Płazowie 2009-09-24
Przetarg na sprzedaż nieruchomości, położonej w Narolu, oznaczonej jako działki nr 116/1 i nr 117/3 o łącznej pow. 0,0447 ha, przeznaczonej pod pawilon usługowo-handlowy 2010-03-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - obręb Ruda Różaniecka 2009-08-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej - obręb Wola Wielka 2009-09-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, obręb Narol, dz. nr 321/1 2009-08-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej - Narol 2009-06-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - Lipsko 2009-06-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Płazów 2009-04-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Łówcza 2009-04-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagosp. działki przyległej - Narol 2009-04-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków nieruchomości przyległej - Wola Wielka 2009-04-24
Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki w Rudzie Różanieckiej 2010-02-22
Przetarg na sprzedaż nieruchomości, położonych w Narolu, oznaczonych jako działka nr 110/2 o pow. 0,0229 ha oraz działki nr 110/1 i nr 111 o łącznej pow. 0,0223 ha, przeznaczone pod pawilony usługowo-handlowe 2010-02-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2 lokale mieszkalne na rzecz najemcy 2009-04-08
Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1677/4 o pow. 0,2127 ha, położonej w Rudzie Różanieckiej 2009-12-14
ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek nr 1580 i nr 1581/5 o łacznej pow. 0,1683 ha, położonych w Płazowie, zab. budynkiem murowanym 2009-11-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2008-12-08
Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki w Rudzie Różanieckiej o pow, 0,2127 ha 2009-10-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2008-12-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2008-12-03
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż młyna 2008-12-09
Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 222/1 - obręb Łówcza 2009-10-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obr. Huta Różaniecka 2008-09-30
Ogłoszenie III przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 1915/3 - obręb Płazów 2009-10-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2008-09-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obr. Narol 2008-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obr. Płazów 2008-05-27
Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki nr 547/3 o pow. 0,34 ha, położonej w Lipsku 2009-08-27
Ogłoszenie II przetergu na sprzedaż działki nr 222/1, położonej w Łówczy 2009-08-25
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki nr 1915/3, położonej w Płazowie 2009-08-25
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 1915/3, położonej w Płazowie 2009-06-12
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 222/1, położonej w Łówczy 2009-06-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -Lipsko - działka 547/5 2008-02-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Narol - działki 2466/1 i 2466/2 2008-02-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Narol - działka nr 526/22 2008-02-13
Przetarg na sprzedaż działki budowl. w Hucie Różanieckiej 2008-11-17
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż młyna - Narol - dz. nr 749 - 0,2136 ha 2008-11-04
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż młyna 2008-10-28
Przetarg na sprzedaż młyna - Narol - dz. nr 749 - 0,2136 ha 2008-09-25
Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 1677/4, położ. w Rudzie Różanieckiej 2008-08-04
Ogłoszenie IV przetargu ustnego na sprzedaż działki w Narolu, zabudowanej budynkiem młyna 2008-08-04
Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 1677/4, położ. w Rudzie Różanieckiej 2008-04-25
Ogłoszenie III przetargu ustnego na sprzedaż działki w Narolu, zabudowanej budynkiem młyna 2008-04-25
Ogłoszenie na sprzedaż działki budowlanej w Narolu 2008-04-02
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w Lipsku 2008-04-02
II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 749 - obrę Narol, zabudowanej młynem gospodarczym 2008-02-04
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 2007-12-13
Przetarg nieograniczony na sprzedaż młyna gospodarczego 2007-11-19
Wykaz nieruchomości dot. sprzedaży działki nr 526/18 położ. w Narolu 2007-10-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2007-10-05
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny