Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1

  Liczba odwiedzin witryny  65595 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9576 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7245 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3255 
FINANSE Budżet 2018 r. 115 
FINANSE Budżet 8267 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 813 
FINANSE Projekty budżetu 880 
FINANSE Projekty WPF 802 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6376 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 562 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 107525 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 20349 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9150 
SOŁECTWA Sołectwa 7385 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 81816 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 141729 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 2393 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 13328 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 8082 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 12734 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6509 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 1256 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1734 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 1987 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1767 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1816 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2164 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2682 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2793 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2637 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4598 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5229 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5753 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7261 
GMINA NAROL Agroturystyka 7091 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12346 
GMINA NAROL Edukacja 939 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1109 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1500 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1790 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2135 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2329 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2693 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2321 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3423 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3034 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 2938 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3106 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2498 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4378 
PRAWO LOKALNE Statut 4513 
PRAWO LOKALNE Podatki 4968 
PRAWO LOKALNE Strategie 5597 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5125 
PRAWO LOKALNE Inne 4686 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4401 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 7653 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4619 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4766 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3867 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 5962 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1145 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1870 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1765 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1927 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1166 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1268 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1747 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1431 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1925 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2561 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2558 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1139 
PETYCJE Petycje 2048 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2034 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5189 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4800 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 4918 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5411 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5167 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5402 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1870 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2003 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1824 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1783 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1748 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 260 
  Ilość odwiedzin: 65595