Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 472699
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 11323
WŁADZE GMINY Rada Miejska 9087
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 4638
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 670
FINANSE Budżet 2018 r. 2110
FINANSE Budżet 10117
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 2402
FINANSE Projekty budżetu 2453
FINANSE Projekty WPF 2388
FINANSE Sprawozdania budżetowe 8202
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 2097
FINANSE Sprawozdania finansowe 792
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 119802
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 25218
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 10869
SOŁECTWA Sołectwa 9049
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 99348
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 151980
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 5441
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 18630
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 11917
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 15729
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 7865
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 393
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 1385
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 3158
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 3055
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 3292
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 3072
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 3083
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 3434
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 3880
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 4070
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3960
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 5888
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 6518
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 7139
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 8586
GMINA NAROL Agroturystyka 8428
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 13658
GMINA NAROL Edukacja 2248
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 1263
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 2492
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 2730
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 3007
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 3323
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 3489
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3855
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 3455
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 4578
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 4118
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 4029
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 4250
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 3653
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 5611
PRAWO LOKALNE Statut 5679
PRAWO LOKALNE Podatki 6182
PRAWO LOKALNE Strategie 6745
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 6288
PRAWO LOKALNE Inne 5874
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 5593
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 9936
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 5839
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5958
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 5013
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 7559
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 2527
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 3264
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 3141
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 3267
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 2263
WYBORY Wybory samorządowe 2018 2547
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 2362
WYBORY Wybory samorządowe 2014 3015
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 2518
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3012
WYBORY Wybory samorządowe 2010 3697
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 3641
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2059
PETYCJE Petycje 3828
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 3546
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 6535
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 6085
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 6228
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 6964
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 6531
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 6761
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 3104
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 3304
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3085
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 3022
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2987
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 1857
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny