Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1

  Liczba odwiedzin witryny  45613 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 10298 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7952 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3886 
ORGANIZACJA URZĘDU Ochrona Danych Osobowych 20 
FINANSE Budżet 2018 r. 803 
FINANSE Budżet 8924 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1372 
FINANSE Projekty budżetu 1437 
FINANSE Projekty WPF 1354 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6998 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 1126 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 114921 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 22341 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9746 
SOŁECTWA Sołectwa 8013 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 91812 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 145822 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 4136 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 15394 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 9734 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 13933 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6971 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 2130 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 2182 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2421 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 2192 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2225 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2598 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 3035 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 3216 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3074 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 5019 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5657 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 6210 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7713 
GMINA NAROL Agroturystyka 7593 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12843 
GMINA NAROL Edukacja 1452 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1617 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1936 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2220 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2570 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2746 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3096 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2723 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3837 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3417 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3324 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3494 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2916 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4820 
PRAWO LOKALNE Statut 4924 
PRAWO LOKALNE Podatki 5401 
PRAWO LOKALNE Strategie 5995 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5530 
PRAWO LOKALNE Inne 5094 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 384 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4801 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 8754 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 5015 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5148 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4275 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6577 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1560 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2285 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 2147 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2316 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1525 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1629 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2182 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1793 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2300 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2938 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2923 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1499 
PETYCJE Petycje 2819 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2598 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5700 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5266 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5392 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 6007 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5676 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5887 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2327 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2507 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2311 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 2220 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2214 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 867 
  Ilość odwiedzin: 45613