Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 180754
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 10674
WŁADZE GMINY Rada Miejska 8307
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 4203
ORGANIZACJA URZĘDU Ochrona Danych Osobowych 332
FINANSE Budżet 2018 r. 1294
FINANSE Budżet 9389
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1785
FINANSE Projekty budżetu 1853
FINANSE Projekty WPF 1767
FINANSE Sprawozdania budżetowe 7476
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 1517
FINANSE Sprawozdania finansowe 276
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 117801
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 23643
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 10203
SOŁECTWA Sołectwa 8428
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 96044
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 148621
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 4820
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 16831
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 10753
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 14830
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 7325
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 557
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 2590
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 2545
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2772
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 2545
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2579
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2937
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 3356
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 3572
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3422
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 5370
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 6016
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 6591
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 8074
GMINA NAROL Agroturystyka 7936
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 13198
GMINA NAROL Edukacja 1788
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1987
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 2261
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2534
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2870
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 3031
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3392
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 3008
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 4124
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3687
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3598
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3808
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 3215
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 5136
PRAWO LOKALNE Statut 5228
PRAWO LOKALNE Podatki 5723
PRAWO LOKALNE Strategie 6300
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5825
PRAWO LOKALNE Inne 5403
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 701
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 5143
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 9325
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 5356
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5487
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4576
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 7045
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1949
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2673
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 2544
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2674
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1816
WYBORY Wybory samorządowe 2018 473
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1921
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2517
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 2083
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2584
WYBORY Wybory samorządowe 2010 3252
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 3209
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1726
PETYCJE Petycje 3225
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 3005
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 6028
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5582
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5716
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 6382
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 6002
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 6237
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2641
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2823
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2627
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 2538
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2515
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 1258
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny