Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1

  Liczba odwiedzin witryny  32292 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9949 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7601 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3558 
FINANSE Budżet 2018 r. 470 
FINANSE Budżet 8596 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1087 
FINANSE Projekty budżetu 1157 
FINANSE Projekty WPF 1077 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6685 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 839 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 110624 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 21531 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9441 
SOŁECTWA Sołectwa 7661 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 85920 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 143704 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 3136 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 14220 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 8775 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 13279 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6736 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 1718 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1955 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2178 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1956 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2008 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2366 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2845 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2987 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2854 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4787 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5417 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5970 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7473 
GMINA NAROL Agroturystyka 7322 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12570 
GMINA NAROL Edukacja 1179 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1351 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1706 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1981 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2323 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2502 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2876 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2503 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3609 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3208 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3110 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3277 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2687 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4580 
PRAWO LOKALNE Statut 4698 
PRAWO LOKALNE Podatki 5161 
PRAWO LOKALNE Strategie 5773 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5301 
PRAWO LOKALNE Inne 4856 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 133 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4573 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 8183 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4791 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4929 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4048 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6236 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1326 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2054 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1931 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2090 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1327 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1418 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1935 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1584 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2086 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2726 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2709 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1296 
PETYCJE Petycje 2380 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2289 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5437 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5023 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5141 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5704 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5401 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5634 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2085 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2243 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2056 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1987 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1963 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 508 
  Ilość odwiedzin: 32292