Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
  Grupa:   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Nazwa pozycji   Gmina Narol ogłasza nabór partnerów do realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Narol poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”
 


OGŁOSZENIE
Gmina Narol ogłasza nabór partnerów do realizacji zadania

pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Narol
poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.
Potencjalni partnerzy powinni spełniać następujące warunki:

  • Posiadać osobowość prawną z przynależnością do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
  • posiadać przeszkoloną kadrę wyposażoną w środki ochrony osobistej z umiejętnością obsługi samochodu ratowniczo-gaśniczego
  • posiadać obiekt ogrzewany umożliwiający garażowanie w/w samochodu
  • mieć określone cele statutowe polegające na zwalczaniu i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Narol


Termin składania wniosków upływa z dniem 26.11.2009 r.

 

 
  Data publikacji   2009-11-05


Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:   Robert Pinkowicz
 
  Ilość odwiedzin: 48983