Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

FINANSE

Grupa: FINANSE
Nazwa pozycji: Rb-NDS roczne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za rok 2008
Opis:
Data publikacji: 2009-04-30


Osoba odpowiedzialna za treść: Skarbnik Miasta i Gminy Narol Teresa Momot
Osoba publikująca: informatyk Krzysztof Karaś
Data publikacji: 2009-04-30
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny