Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  5581 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9491 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7155 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3182 
FINANSE Budżet 8177 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 756 
FINANSE Projekty budżetu 800 
FINANSE Projekty WPF 744 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6297 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 498 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 105824 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 19980 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9070 
SOŁECTWA Sołectwa 7293 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 79548 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 140493 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 2050 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 12961 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 7775 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 12501 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6447 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 1124 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1668 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 1931 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1716 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1766 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2115 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2627 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2748 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2589 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4539 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5178 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5677 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7206 
GMINA NAROL Agroturystyka 7040 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12280 
GMINA NAROL Edukacja 874 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1001 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1432 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1722 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2078 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2268 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2637 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2274 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3364 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 2985 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 2891 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3048 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2444 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4321 
PRAWO LOKALNE Statut 4455 
PRAWO LOKALNE Podatki 4895 
PRAWO LOKALNE Strategie 5536 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5063 
PRAWO LOKALNE Inne 4627 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4340 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 7454 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4536 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4712 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3810 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 5850 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1088 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1811 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1705 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1878 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1114 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1216 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1680 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1385 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1879 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2505 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2507 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1094 
PETYCJE Petycje 1909 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 1958 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5124 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4736 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 4863 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5321 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5095 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5344 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1814 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 1929 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1764 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1725 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1675 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 153 
  Ilość odwiedzin: 5581