Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  126965 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9758 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7419 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3403 
FINANSE Budżet 2018 r. 297 
FINANSE Budżet 8427 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 946 
FINANSE Projekty budżetu 1011 
FINANSE Projekty WPF 928 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6522 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 693 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 109256 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 20979 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9290 
SOŁECTWA Sołectwa 7518 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 84167 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 142927 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 2792 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 13762 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 8428 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 13031 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6613 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 1497 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1832 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2068 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1851 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1903 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2253 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2763 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2883 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2743 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4682 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5316 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5852 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7356 
GMINA NAROL Agroturystyka 7194 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12443 
GMINA NAROL Edukacja 1037 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1235 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1600 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1881 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2224 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2409 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2784 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2413 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3510 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3114 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3025 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3188 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2595 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4482 
PRAWO LOKALNE Statut 4611 
PRAWO LOKALNE Podatki 5074 
PRAWO LOKALNE Strategie 5686 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5214 
PRAWO LOKALNE Inne 4778 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 58 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4496 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 7937 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4707 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4853 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3961 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6115 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1229 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1968 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1847 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2005 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1253 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1339 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1840 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1512 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2008 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2639 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2635 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1214 
PETYCJE Petycje 2206 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2154 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5311 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4913 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5030 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5565 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5284 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5509 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1978 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2123 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1935 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1885 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1857 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 381 
  Ilość odwiedzin: 126965