Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 584489
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 11569
WŁADZE GMINY Rada Miejska 9357
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 4798
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 834
FINANSE Budżet 2018 r. 2431
FINANSE Budżet 10453
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 2679
FINANSE Projekty budżetu 2769
FINANSE Projekty WPF 2652
FINANSE Sprawozdania budżetowe 8471
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 2336
FINANSE Sprawozdania finansowe 1015
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 120454
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 25782
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 11153
SOŁECTWA Sołectwa 9305
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 100627
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 153326
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 5726
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 19269
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 12450
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 16110
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 8106
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 789
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 1719
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 3411
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 3306
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 3527
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 3312
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 3320
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 3679
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 4128
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 4309
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 4203
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 6122
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 6756
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 7382
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 8820
GMINA NAROL Agroturystyka 8650
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 13855
GMINA NAROL Edukacja 2482
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 1608
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 2725
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 2942
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 3211
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 3531
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 3675
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 4042
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 3650
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 4776
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 4310
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 4223
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 4443
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 3846
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 5820
PRAWO LOKALNE Statut 5875
PRAWO LOKALNE Podatki 6396
PRAWO LOKALNE Strategie 6947
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 6493
PRAWO LOKALNE Inne 6074
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 5797
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 10205
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 6048
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 6176
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 5219
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 7777
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 2793
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 3545
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 3416
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 3525
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 2450
WYBORY Wybory samorządowe 2018 2811
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 2569
WYBORY Wybory samorządowe 2014 3243
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 2705
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3211
WYBORY Wybory samorządowe 2010 3898
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 3831
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2197
PETYCJE Petycje 4115
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 3800
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 6793
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 6321
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 6466
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 7254
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 6807
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 7022
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 3321
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 3524
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3302
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 3258
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 3212
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 2097
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny