Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1803 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 10206 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7854 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3792 
FINANSE Budżet 2018 r. 716 
FINANSE Budżet 8850 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1306 
FINANSE Projekty budżetu 1368 
FINANSE Projekty WPF 1292 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6932 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 1057 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 113585 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 22150 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9671 
SOŁECTWA Sołectwa 7909 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 89869 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 145180 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 3847 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 15056 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 9483 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 13780 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6918 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 2025 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 2128 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2365 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 2141 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2181 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2551 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2980 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 3166 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3028 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4964 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5604 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 6158 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7660 
GMINA NAROL Agroturystyka 7531 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12788 
GMINA NAROL Edukacja 1396 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1561 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1888 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2168 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2526 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2696 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3049 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2675 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3788 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3375 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3284 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3444 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2866 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4774 
PRAWO LOKALNE Statut 4877 
PRAWO LOKALNE Podatki 5343 
PRAWO LOKALNE Strategie 5947 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5482 
PRAWO LOKALNE Inne 5046 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 329 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4751 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 8601 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4963 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5098 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4224 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6490 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1506 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2228 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 2094 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2262 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1486 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1580 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2122 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1747 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2246 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2885 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2881 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1455 
PETYCJE Petycje 2702 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2535 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5639 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5210 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5341 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5935 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5610 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5840 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2280 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2450 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2250 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 2177 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2166 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 776 
  Ilość odwiedzin: 1803