Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  Nazwa pozycji   „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL” PROJEKT SYSTEMOWY MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAROLU
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu od 01.01.2013 roku do 30.06.2015 roku realizuje projekt pt.: „Czas na aktywność w gminie Narol”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób z terenu gminy Narol zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt skierowano do osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,   a zarazem w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, posiadających niskie kwalifikacje zawodowe.
W projekcie w 2014 roku uczestniczyło 11 osób (7 kobiet  i 4 mężczyzn), z którymi zawarto kontrakty socjalne. Uczestnicy ci zostali objęci wsparciem doradcy zawodowego  i wzięli udział w warsztatach kompetencji społecznych.

Po zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb osoby te brały udział w wybranym przez siebie kursie zawodowym.

W 2014 roku przeprowadzono następujące kursy zawodowe:

  1. „Opiekun do osób starszych”,
  2. „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera i terminali kas płatniczych”,
  3. „Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego”,
  4. „Technolog robót wykończeniowych”.

Dodatkowo dla 2 uczestników projektu zorganizowano staże zgodnie z ukończonym przez nich kursem zawodowym. Ponadto wszystkim osobom biorącym udział w projekcie zapewniono pomoc finansową w formie zasiłków celowych, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe, gorący posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu składa serdeczne podziękowania wszystkim wykonawcom oraz podwykonawcom usług i zadań zrealizowanych w projekcie.

Monika Rybka

 
  Data publikacji   2014-12-08


Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 9799