Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  48987 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 10320 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7976 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3905 
ORGANIZACJA URZĘDU Ochrona Danych Osobowych 37 
FINANSE Budżet 2018 r. 823 
FINANSE Budżet 8942 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1390 
FINANSE Projekty budżetu 1456 
FINANSE Projekty WPF 1371 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 7017 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 1145 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 115032 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 22367 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9765 
SOŁECTWA Sołectwa 8032 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 91952 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 145890 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 4170 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 15427 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 9766 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 13970 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6987 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 2155 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 2198 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2438 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 2207 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2244 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2615 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 3042 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 3236 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3092 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 5037 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5676 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 6226 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7731 
GMINA NAROL Agroturystyka 7611 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12863 
GMINA NAROL Edukacja 1469 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1635 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1954 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2244 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2593 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2760 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3109 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2730 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3843 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3426 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3330 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3502 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2924 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4829 
PRAWO LOKALNE Statut 4932 
PRAWO LOKALNE Podatki 5409 
PRAWO LOKALNE Strategie 6004 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5538 
PRAWO LOKALNE Inne 5104 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 392 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4811 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 8766 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 5023 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5157 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4285 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6590 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1568 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2298 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 2156 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2327 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1537 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1637 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2189 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1800 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2308 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2948 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2932 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1507 
PETYCJE Petycje 2835 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2611 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5712 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5277 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5401 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 6019 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5685 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5898 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2336 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2519 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2320 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 2233 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2224 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 879 
  Ilość odwiedzin: 48987