Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 184364
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 10678
WŁADZE GMINY Rada Miejska 8314
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 4208
ORGANIZACJA URZĘDU Ochrona Danych Osobowych 336
FINANSE Budżet 2018 r. 1298
FINANSE Budżet 9392
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1785
FINANSE Projekty budżetu 1853
FINANSE Projekty WPF 1769
FINANSE Sprawozdania budżetowe 7483
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 1520
FINANSE Sprawozdania finansowe 277
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 117827
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 23714
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 10206
SOŁECTWA Sołectwa 8434
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 96075
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 148637
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 4822
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 16847
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 10763
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 14833
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 7329
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 561
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 2593
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 2549
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2775
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 2549
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2586
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2944
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 3358
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 3575
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3428
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 5375
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 6019
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 6596
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 8078
GMINA NAROL Agroturystyka 7939
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 13198
GMINA NAROL Edukacja 1792
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1990
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 2267
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2537
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2875
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 3036
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3399
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 3011
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 4127
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3691
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3602
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3811
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 3219
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 5138
PRAWO LOKALNE Statut 5232
PRAWO LOKALNE Podatki 5729
PRAWO LOKALNE Strategie 6304
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5829
PRAWO LOKALNE Inne 5411
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 702
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 5146
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 9328
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 5360
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5489
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4582
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 7050
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1955
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2677
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 2551
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2683
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1820
WYBORY Wybory samorządowe 2018 520
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1926
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2519
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 2088
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2590
WYBORY Wybory samorządowe 2010 3256
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 3213
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1729
PETYCJE Petycje 3233
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 3008
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 6032
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5588
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5722
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 6385
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 6005
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 6238
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2644
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2825
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2630
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 2541
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2518
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 1263
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny