Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Postanowienie o zawieszeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złóż wapienia w Płazowie” gmina Narol, powiat Lubaczów” na wniosek Inwestora
Opis:
Data publikacji: 2009-05-08


Osoba odpowiedzialna za treść: Stanisława Bańcarz
Osoba publikująca: informatyk Krzysztof Karaś
Data publikacji: 2009-05-08
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny