Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Error
["select , , person_make, public_date, person_resp from where = '';"]
[You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' , person_make, public_date, person_resp from where = ''' at line 1]

Drukuj

Error
["select , pos_name, pos_id, position.public_date, pos_page, pos_nr from position, where position.active = '1' and position . public_date <= curdate() and position . = . and . = '' order by position.sort_no;"]
[You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' pos_name, pos_id, position.public_date, pos_page, pos_nr fro' at line 1]

Error
["select person.person_id, name, surname, tel, tel2, email, email2, www, foto, . pos_desc, . position, title from person, where . = '' and . person_id = person.person_id order by . sort_no;"]
[You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' . position, title from person, wh' at line 2]

Error
["select at_id, , file_name, atach_desc from atachments where = '' and style='1' and active='1' order by sort_no;"]
[You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' file_name, atach_desc from atachments where = '' and style='1' and active='1' ' at line 1]

Error
["select at_id, , file_name, atach_desc from atachments where = '' and style='2' and active='1' order by sort_no;"]
[You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' file_name, atach_desc from atachments where = '' and style='2' and active='1' ' at line 1]
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny