Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  9797 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 10214 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7862 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3799 
FINANSE Budżet 2018 r. 728 
FINANSE Budżet 8858 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1310 
FINANSE Projekty budżetu 1373 
FINANSE Projekty WPF 1295 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6946 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 1064 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 113819 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 22169 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9675 
SOŁECTWA Sołectwa 7914 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 90192 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 145274 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 3875 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 15103 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 9525 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 13794 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6924 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 2039 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 2133 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2372 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 2145 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2186 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2553 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2983 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 3168 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3032 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4970 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5607 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 6158 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7666 
GMINA NAROL Agroturystyka 7535 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12794 
GMINA NAROL Edukacja 1401 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1568 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1894 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2176 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2528 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2703 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3056 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2679 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3793 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3381 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3288 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3449 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2871 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4779 
PRAWO LOKALNE Statut 4881 
PRAWO LOKALNE Podatki 5350 
PRAWO LOKALNE Strategie 5949 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5489 
PRAWO LOKALNE Inne 5052 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 341 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4753 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 8619 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4965 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5099 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4228 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6501 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1507 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2232 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 2097 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2264 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1488 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1584 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2128 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1752 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2251 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2894 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2883 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1459 
PETYCJE Petycje 2711 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2537 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5644 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5214 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5343 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5940 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5615 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5842 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2281 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2451 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2257 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 2180 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2169 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 780 
  Ilość odwiedzin: 9797