Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     Kategoria: Gospodarka przestrzenna i budownictwo   1 - 6
Liczba odwiedzin kategorii: 5887 
 

Marcin Wilczyński – inspektor
pok. nr 9, I piętro
tel: (16) 63 17 086, (16) 63 17 087 wew. 27
e-mail: marcin.wilczynski@narol.pl
 

 
  Nr   Nazwa pozycji
 1.    GPB.01 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
 2.    GPB.02 Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 3.    GPB.03 Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 4.    GPB.04 Ustalenie adresu nieruchomości
 5.    GPB.05 Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej
 6.    GPB.06 Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 
  Ilość odwiedzin: 45597