Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy.
 
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817 oraz z 2017 r. poz. 573.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy p.n.: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do filii zamiejscowej w Oleszycach Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu w roku 2018".
 
  Data publikacji   2017-11-24Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  referent Rafał Steczkiewicz
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1423