Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie - Gminny Program Rewitalizacji
 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) z dnia 9 października 2015 r. PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016-2020.

Elementem opracowania w/w programu, który jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki pomocowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, jest partycypacja społeczna w wyniku której każdy ma możliwość dokonania oceny potrzeb realizacji określonych rodzajów działań związanych z rewitalizacją, np. w formie ankiety. Posłuży ona do sporządzenia projektu części diagnostycznej gminnego programu.

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Narol.

Wypełnione ankiety mieszkańcy mogą składać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, a także przesłać na adres mailowy rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl w terminie do dnia 29.03.2016r.

 
  Data publikacji   2016-02-29Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:   Robert Pinkowicz
 
  Ilość odwiedzin: 4596