Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

ORGANIZACJA URZĘDU

Stanowisko Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon
e-mail
SEKRETARZ Daniel Lomber Parter
pok. nr 2
16 63 17 086 wew. 22
16 63 17 087 wew. 22
sekretarz@narol.pl
SKARBNIK Małgorzata Ważna I Piętro
pok. nr 15
16 63 17 086 wew. 30
16 63 17 087 wew. 30
skarbnik@narol.pl
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Sikora Parter
pok. nr 4
16 63 17 083
16 63 17 086 wew. 26
16 63 17 087 wew. 26
anna.sikora@narol.pl
Sekretariat Agnieszka Eisenbardt-Karaś Parter
pok. nr 3
16 63 17 086, 16 63 17 087
16 63 17 060, 16 63 17 090
fax: 16 63 17 104
a.eisenbardt-karas@narol.pl
Kasa, kadry Halina Śmiałek I Piętro
pok. nr 8
16 63 17 086 wew. 33
16 63 17 087 wew. 33
halina.smialek@narol.pl
Grunty i nieruchomości Grażyna Kowalczuk I Piętro
pok. nr 9
16 63 17 086 wew. 27
16 63 17 087 wew. 27
grazyna.kowalczuk@narol.pl
Gospodarka przestrzenna i budownictwo Marcin Wilczyński I Piętro
pok. nr 9
16 63 17 086 wew. 27
16 63 17 087 wew. 27
marcin.wilczynski@narol.pl
Gospodarka leśna Bogusław Bundyra I Piętro
pok. nr 7
16 63 17 086 wew. 35
16 63 17 087 wew. 35
boguslaw.bundyra@narol.pl
Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa Halina Kulisz I Piętro
pok. nr 16
16 63 17 086 wew. 29
16 63 17 087 wew. 29
halina.kulisz@narol.pl
Ochrona środowiska i rolnictwo Mariusz Kierepka I Piętro
pok. nr 9
16 63 17 086 wew. 27
16 63 17 087 wew. 27
mariusz.kierepka@narol.pl
Ewidencja działalności gospodarczej Adam Mroczek I Piętro
pok. nr 13
16 63 17 086 wew. 35
16 63 17 087 wew. 35
adam.mroczek@narol.pl
Ewidencja ludności i dowody osobiste Maria Kielemnik Parter
Pok. nr 5
16 63 17 083
16 63 17 086 wew. 26
16 63 17 087 wew. 26
maria.kielemnik@narol.pl
Informatyk Krzysztof Karaś I Piętro
pok. nr 17
16 63 17 086 wew. 29
16 63 17 087 wew. 29
krzysztof.karas@narol.pl
Finanse i księgowość Janina Stankiewicz
Anna Łysakowska-Gałka
Alina Ważna
Kazimiera Pleskacz
I Piętro
pok. nr 14, 15
16 63 17 086 wew. 31
16 63 17 087 wew. 32
janina.stankiewicz@narol.pl
a.lysakowska-galka@narol.pl
alina.wazna@narol.pl
kazimiera.pleskacz@narol.pl
Podatki i opłaty lokalne Zdzisława Nowak
Jakub Skibicki
Aleksander Kołodziej
I Piętro
pok. nr 11
16 63 17 086 wew. 28
16 63 17 087 wew. 28
zdzislawa.nowak@narol.pl
jakub.skibicki@narol.pl
Inwestycje i zamówienia publiczne Adolf Adamek
Robert Pinkowicz
Andrzej Kołodziej
I Piętro
pok. nr 6
16 63 17 086 wew. 25
16 63 17 087 wew. 25
adolf.adamek@narol.pl
robert.pinkowicz@narol.pl
andrzej.kolodziej@narol.pl
Promocja gminy Krzysztof Świętojański I Piętro 16 63 17 086 wew. 34
16 63 17 087 wew. 34
krzysztof.swietojanski@narol.pl
Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii Seweryn Żukowicz Budynek po byłej szkole podstawowej w Lipsku
Lipsko, ul. Mogiłek 1
16 63 17 019
sevveryn_z@op.pl
Gospodarka komunalna Leszek Margol – Kierownik
Maria Wilczyńska
Anna Banaś-Mrówka
Agnieszka Eisenbardt-Karaś
Edward Babik
Budynek wspólny z Policją
ul. Rynek 5
I piętro (wejście od strony wschodniej)
16 63 17 003
leszek.margol@narol.pl
anna.banas-mrowka@narol.pl
edward.babik@narol.pl
maria.wilczynska@narol.pl
  Ilość odwiedzin: 115923