Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  12457 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9358 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7007 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3057 
FINANSE Budżet 8007 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 627 
FINANSE Projekty budżetu 676 
FINANSE Projekty WPF 625 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6080 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 369 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 102873 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 19468 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 8925 
SOŁECTWA Sołectwa 7133 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 75743 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 138890 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 1452 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 12413 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 7361 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 12125 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6339 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 947 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1597 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 1865 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1639 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1703 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2030 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2550 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2674 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2526 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4457 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5105 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5537 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7112 
GMINA NAROL Agroturystyka 6927 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12168 
GMINA NAROL Edukacja 750 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 814 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1290 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1609 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 1987 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2169 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2555 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2172 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3267 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 2898 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 2822 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 2962 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2370 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4206 
PRAWO LOKALNE Statut 4358 
PRAWO LOKALNE Podatki 4754 
PRAWO LOKALNE Strategie 5444 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4970 
PRAWO LOKALNE Inne 4550 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4239 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 7187 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4443 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4634 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3716 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 5688 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1014 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1706 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1627 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1797 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1029 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1143 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1577 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1310 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1806 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2420 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2429 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1020 
PETYCJE Petycje 1710 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 1844 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5015 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4631 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 4781 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5187 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5003 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5246 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1721 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 1838 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1676 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1646 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1595 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi
  Ilość odwiedzin: 12457