Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  9022 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9501 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7166 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3191 
FINANSE Budżet 8189 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 760 
FINANSE Projekty budżetu 803 
FINANSE Projekty WPF 746 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6302 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 503 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 105913 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 20014 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9076 
SOŁECTWA Sołectwa 7298 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 79665 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 140564 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 2069 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 12986 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 7796 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 12511 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6450 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 1134 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1671 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 1934 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1720 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1770 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2119 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2631 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2749 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2591 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4543 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5183 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5685 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7210 
GMINA NAROL Agroturystyka 7044 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12289 
GMINA NAROL Edukacja 876 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1010 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1437 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1724 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2084 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2272 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2640 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2280 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3371 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 2989 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 2895 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3051 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2448 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4327 
PRAWO LOKALNE Statut 4461 
PRAWO LOKALNE Podatki 4901 
PRAWO LOKALNE Strategie 5538 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5067 
PRAWO LOKALNE Inne 4630 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4344 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 7464 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4538 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4715 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3813 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 5858 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1092 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1814 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1708 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1883 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1118 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1219 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1683 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1388 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1883 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2509 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2510 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1097 
PETYCJE Petycje 1920 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 1960 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5129 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4739 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 4866 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5328 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5099 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5346 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1816 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 1932 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1769 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1727 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1678 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 161 
  Ilość odwiedzin: 9022