Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  122677 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9702 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7377 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3367 
FINANSE Budżet 2018 r. 252 
FINANSE Budżet 8391 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 915 
FINANSE Projekty budżetu 981 
FINANSE Projekty WPF 902 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6493 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 667 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 109140 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 20907 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9270 
SOŁECTWA Sołectwa 7499 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 83998 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 142843 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 2762 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 13727 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 8405 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 13007 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6599 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 1478 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1821 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2061 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1843 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1897 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2245 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2753 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2875 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2736 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4674 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5308 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5844 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7349 
GMINA NAROL Agroturystyka 7185 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12434 
GMINA NAROL Edukacja 1028 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1217 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1592 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1873 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2215 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2401 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2777 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2405 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3504 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3107 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3015 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3179 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2584 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4475 
PRAWO LOKALNE Statut 4604 
PRAWO LOKALNE Podatki 5061 
PRAWO LOKALNE Strategie 5678 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5205 
PRAWO LOKALNE Inne 4770 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 45 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4487 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 7926 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4700 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4843 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3952 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6104 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1218 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1961 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1836 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1998 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1243 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1328 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1832 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1504 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2001 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2630 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2626 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1207 
PETYCJE Petycje 2186 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2136 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5288 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4892 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5012 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5547 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5267 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5494 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1963 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2107 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1920 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1870 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1842 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 365 
  Ilość odwiedzin: 122677