Urząd Miasta i Gminy Narol
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 73777
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 10556
WŁADZE GMINY Rada Miejska 8186
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 4102
ORGANIZACJA URZĘDU Ochrona Danych Osobowych 218
FINANSE Budżet 2018 r. 1095
FINANSE Budżet 9180
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1596
FINANSE Projekty budżetu 1662
FINANSE Projekty WPF 1582
FINANSE Sprawozdania budżetowe 7270
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 1349
FINANSE Sprawozdania finansowe 130
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 116987
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 22852
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 10012
SOŁECTWA Sołectwa 8268
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 94674
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 147521
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 4611
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 16222
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 10346
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 14415
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 7173
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 292
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 2404
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 2384
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2617
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 2394
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2428
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2794
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 3200
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 3417
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3257
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 5209
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5850
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 6425
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7914
GMINA NAROL Agroturystyka 7784
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 13039
GMINA NAROL Edukacja 1638
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1818
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 2119
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2393
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2733
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2895
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3249
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2877
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3990
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3567
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3474
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3648
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 3077
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4990
PRAWO LOKALNE Statut 5089
PRAWO LOKALNE Podatki 5570
PRAWO LOKALNE Strategie 6151
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5681
PRAWO LOKALNE Inne 5260
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 543
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4989
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 9093
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 5194
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5326
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4443
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6852
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1743
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2490
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 2351
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2508
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1685
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1787
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2358
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1942
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2455
WYBORY Wybory samorządowe 2010 3110
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 3090
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1639
PETYCJE Petycje 3057
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2796
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5873
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5433
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5564
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 6214
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5856
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 6082
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2483
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2679
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2483
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 2390
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2371
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 1099
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny