Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 566027
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 11552
WŁADZE GMINY Rada Miejska 9335
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 4793
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 821
FINANSE Budżet 2018 r. 2402
FINANSE Budżet 10432
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 2667
FINANSE Projekty budżetu 2748
FINANSE Projekty WPF 2641
FINANSE Sprawozdania budżetowe 8451
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 2322
FINANSE Sprawozdania finansowe 994
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 120378
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 25720
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 11137
SOŁECTWA Sołectwa 9292
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 100473
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 153149
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 5699
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 19203
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 12390
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 16082
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 8094
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 758
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 1682
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 3402
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 3296
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 3518
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 3303
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 3303
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 3667
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 4116
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 4295
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 4194
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 6113
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 6748
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 7370
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 8804
GMINA NAROL Agroturystyka 8639
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 13846
GMINA NAROL Edukacja 2468
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 1594
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 2713
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 2933
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 3202
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 3516
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 3662
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 4032
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 3638
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 4761
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 4298
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 4208
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 4430
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 3832
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 5810
PRAWO LOKALNE Statut 5865
PRAWO LOKALNE Podatki 6389
PRAWO LOKALNE Strategie 6940
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 6483
PRAWO LOKALNE Inne 6060
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 5789
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 10179
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 6034
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 6168
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 5206
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 7765
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 2784
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 3515
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 3397
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 3508
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 2436
WYBORY Wybory samorządowe 2018 2796
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 2553
WYBORY Wybory samorządowe 2014 3224
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 2694
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3203
WYBORY Wybory samorządowe 2010 3889
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 3819
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2185
PETYCJE Petycje 4098
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 3784
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 6777
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 6312
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 6450
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 7236
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 6783
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 6999
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 3309
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 3510
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3291
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 3246
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 3199
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 2079
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny