Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ochrona środowiska i rolnictwo

Kategoria: Ochrona środowiska i rolnictwo
Nazwa pozycji: ROŚ.05 Umieszczenie w wykazie kąpielisk
Opłata skarbowa: brak
Podstawa prawna: Art. 34 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (teks jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 12
Termin załatwienia: Nie później niż do dnia 31 maja corocznie
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Dodatkowe informacje: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia Zgodnie z art. 34 b ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (teks jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) Burmistrz miasta i Gminy Narol prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny