Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     Kategoria: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   1 - 4
Liczba odwiedzin kategorii: 2363 
 

Seweryn Żukowicz - referent
Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Lipsko, ul. Lwowska 1, 37-610 Narol
tel: (16) 63 17 019
e-mail: sevveryn_z@op.pl

 
  Nr   Nazwa pozycji
 1.    GKRPA.01 Udzielenie dotacji na zadania pożytku publicznego dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu gminy Narol
 2.    GKRPA.02 Współorganizacja działań o charakterze profilaktycznym
 3.    GKRPA.03 Wpis do ewidencji obiektów nie będących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hotelarskie
 4.    GKRPA.04 Skierowanie na lecznie odwykowe
 
  Ilość odwiedzin: 7086