Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol

Drukuj
Lp. Nazwa Firmy Adres Uwagi
1.

Pan Marek Brogowski ?
Zakład Usługowy

ul. Jana III Sobieskiego 35,
37-610 Narol

koncesja ważna do 30 04.2019 r.
2. Jerzy Wolańczyk ul. Kazimierzowska 3,
37-610 Narol
koncesja ważna do 31 08 2019 r.
3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Lipsku

ul. Lwowska 34 Lipsko,
37-610 Narol

Koncesja ważna do 09.09.2017 r.
4. Marian Stopyra Dębiny 38A, 37-610 Narol Koncesja ważna do 13.04.2024 r.

 

Liczba odwiedzin kategorii: 3101
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny