Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zapytania ofertowe

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 99224
Nazwa pozycji Data
Zapytanie ofertowe w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia dotyczącego Nadzoru konserwatorskiego nad pracami konserwatorskimi i restauratorskimi prowadzonymi we wnętrzu Cerkwi w Narolu 2018-02-12
Zapytanie ofertowe w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia dotyczącego Nadzoru konserwatorskiego nad pracami konserwatorskimi i restauratorskimi prowadzonymi we wnętrzu Cerkwi w Narolu 2018-01-22
Ogłoszenie na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Narol. 2017-12-15
Zaproszenie do złożenia złozenia ofert cenowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol 2017 2017-05-16
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu (Zamawiający) poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Narol w zakresie zapewnienia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych /pedagogicznych/ dla dzieci z zaburzeniami 2017-02-14
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu (Zamawiający) poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Narol w zakresie zapewnienia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych /pedagogicznych/ dla dzieci z zaburzeniami 2017-01-31
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. "Budowa sali wielofunkcyjnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku" 2017-01-30
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie działań wspierających Zamawiającego w opracowaniu 2017-01-16
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol (Zamawiający) poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Narol 2016-12-09
OGŁOSZENIE 2016-09-22
Zaproszenie do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narol” 2016-06-24
Zapraszenie do składania ofert cenowych na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol”. 2016-06-01
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie 2016-04-05
Konkurs ofert narealizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2016-02-01
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania gminy "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehablilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego-PSOUU Koło w Tomaszowie Lub. w roku 2016." 2015-12-21
Zapraszenie do składania ofert cenowych na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol”. 2015-06-02
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Narol 2015-01-16
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego –PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2014” 2014-12-29
Zapytanie ofertowe - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol” 2014-05-21
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego –PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2014 2013-11-27
Nabór osób do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych. 2013-09-24
Zapytanie ofertowe Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu 2013-05-23
INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PODZIAŁ DZIAŁEK 2013-06-11
ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. geodezyjnego podziału działek 2013-05-23
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol 2012-11-20
Konkurs na dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku 2012 2012-01-27
Ogłoszenie konkurs na dowóz dzieci niepełnosprawnych 2011-02-18
Gmina Narol ogłasza nabór partnerów do realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Narol poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” 2009-11-05
Konkurs ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych 2009-01-26
konkurs ofert na realizację zadań z zakresuupowszechniania kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego 2008-02-19
konkurs na dowóz osób niepełnosprawnych 2008-02-05
konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu 2007-07-04
konkurs ofert narealizacje zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007-03-28
Unieważnienie konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i spoprtu 2007-03-21
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2007-03-06
konkurs na "dowóz dzieci niepełnosprawnych" 2007-02-19
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 60 000 euro - dostawa węgla kamiennego 2007-01-04
Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro 2006-12-19
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2006-01-18
Konkurs na dowóż dzieci niepełnosprawnych 2006-01-13
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny